Maciej Dziurkowski - Strona gabinetu

Informacja dla Pacjentów

W gabinecie są konsultowane dzieci po 12 roku życia ( dziecko i opiekun prawny muszą mieć dokument tożsamości ze zdjęciem).
Wizyty pierwszorazowe - do godziny 20.

informacja dla Pacjentów

Dotyczy rodziców z dziećmi poniżej 18 roku życia:
- przy wizycie konieczne jest okazanie dokumentów tożsamości opiekuna i dziecka (legitymacja szkolna);
- w trakcie wizyty z dzieckiem adoptowanym - okazanie decyzji sądowej o przyznaniu opieki;
- dostarczenie kserokopii ewentualnych opinii szkolnych i pedagogicznych czy dokumentacji medycznej.

RODO

Administratorem Danych Osobowych Pacjentów jest Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska dr n.med. specjalista psychiatra Maciej Dziurkowski z siedzibą 81-596 Gdynia ul. Zapolskiej 1a.

Dane przetwarzane są w zbiorze danych: Pacjenci i byli Pacjenci Indywidualnej Specjalistycznej Praktyki Lekarskiej dr n.med. specjalista psychiatra Maciej Dziurkowski z siedzibą 81-596 Gdynia ul. Zapolskiej 1a.

Celem przetwarzania danych osobowych jest udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Dane osobowe Pacjentów mogą być udostępniane tylko podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, ale niezbędne w celu uzyskania świadczeń zdrowotnych. Pacjent ma prawo dostępu do danych i ich poprawiania.